Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

Пейрол услуги

Обработката на работните заплати и свързаните с тях начисления, удръжки, обезщетения и осигуровки са изключително динамични и са предмет на сложни изчисления. Професионалното отчитане на всички пейрол процеси, вярното изчисляване на осигурителните вноски, коректното начисляване на данъците, както и поддържането на документацията за личния състав са свързани с познаването и прилагането на няколкостотин нормативни акта, които непрекъснато се изменят. Също така, много често поверителността на плащането на възнагражденията е от изключително значение за запазването на добрия работен климат. По тези и други причини е по-добре, обработката на заплатите (пейрол) да се възложи на външна фирма.

Грешките при отчитане на работното време, изчисляването на осигуровките и данъците, както и при подаването на данни към различните институции, НОИ, НАП, ГИТ, НСИ и др. се проявяват след години и това може да струва твърде скъпо на всяка компания.

Ние работим така, че Вашия пейрол да бъде наша отговорност, а Вие спокойно да се грижите за бизнеса си.

 

Какво включва нашата пейрол услуга

 • Приемане на документите за личния състав на хартиен носител от офиса на клиента.
 • Изготвяне на документи за личен състав – договори, споразумения, служебни бележки, декларации, длъжностни характеристики и др.
 • Изчисляване на възнаграждения, данъци и осигуровки.
 • Изчисляване на обезщетения.
 • Изплащане на възнаграждения и всички дължими данъци и осигуровки.
 • Изготвяне и предаване на данни с декларации и справки за НОИ, НСИ и НАП.
 • Съставяне на всички необходими справки за мениджмънта и счетоводството на клиента.
 • Представителство по време на ревизии и одиторски проверки.
 • Изготвяне на всички необходими справки за служителите при напускане и пенсиониране.
 • Изготвяне на всички платежни нареждания за данъци, осигуровки и заплати.
 • Внасяне на всички справки, декларации или други документи в НАП чрез електронен подпис или лично от наши куриери.