Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Удръжки

79. - От заплатите на чиновниците и служащите се правят, съгласно специалните закони, удръжките, означени във ведомостта за заплатите обр. № 7 (виж стр. 19, 20 и 21 на помагалото).