Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Окръжна връхнина

131. Съгласно чл. 48 буква б от закона за окръжните съвети, размерът на окръжната връхнина върху данъка за занятията се определя ежегодно от окр. съвети, но не може да бъде повече от 10% върху данъка.

Тоя размер се утвърждава чрез утвърждаване бюджета на окръга с княжески указ по представление от м-ра на вътрешните работи, съгласно чл. 43 и 44 от закона за окр. съвети.

Утвърденият размер се съобщава от надлежната окр. пост. комисия на всички учреждения в окръга.

За внасянето на окр. връхнина виж §§ 35 р 36 на помагалото.