Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

ТРЗ и Пейрол от 1908 год.

Удръжки за спомагателната каса на работниците по обществените предприятия

165. - От всяка ситуация за изплащане извършени работи за обществени постройки и доставка на камъни се задържа 1%, от които, догдето трае предприятието, се посрещат разноските за лекуване на заболелите или ранените работници, за погребението им, в случай на смърт, както и за даване помощи на работническите вдовици и сираци.

Останалата неупотребена част от задържаните 1% удръжки се внася в бълг. народна банка, за да се образува работническа спомагателна каса, която действува и се управлява по специален правилник, изработен от министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията (чл. 1 от закона за спомагателната каса на работниците по обществените предприятия и пр).