Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

Блог за счетоводство, пейрол и ТРЗ

Финансов одит на фирма

одит

Основна роля на финансовия одит е независимо и професионално да потвърди верността на финансовите отчети на предприятието с цел защита интересите на собственици и инвеститори, кредитори и други външни контрагенти.

 

Удобен ДДС справочник

ддс

Сайта balans.bg, но който счетоводни експерти споделят безплатно знания и ресурси с аудиторията, наскоро публикува ДДС справочник в който на достъпен език е поднесена кратка информация за всички съществени клаузи в Закона и Правилника за ДДС.

 

Годишна данъчна декларация

Годишна данъчна дакларация

Тук публикуваме ТРЗ казуси на потребители, останали без публикувано решение по някаква причина. Темата на долните въпроси е Попълване на Годишна данъчна декларация за физически лица.

Предполагаме че може да са интересни за проверка на формата за ТРЗ специалисти :-).

 

Промените в ЗДДС

Годишна данъчна дакларация

Сайта Accounting-seminars.com продължава да издава видео семинари по най-актуалните за деня казуси от счетоводството, данъците и осигуряването. Темата, която вълнува всички от бранша в началото на годината е какви са значимите промени в данъчното и осигурителното законодателство, които ще влияят на ежедневната работа на счетоводителя.