Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

Годишна данъчна декларация

Годишна данъчна дакларация

Тук публикуваме ТРЗ казуси на потребители, останали без публикувано решение по някаква причина. Темата на долните въпроси е Попълване на Годишна данъчна декларация за физически лица.

Предполагаме че може да са интересни за проверка на формата за ТРЗ специалисти :-).


ГДД, табл.1 и 2 год. изравняване

ЕТ освидетелстван от ТЕЛК на 07.09.2011г. При попълване на Tаблица 1, дохода 4.047.60 разделен на 12 месеца,и разнесен до месец .09. На ред 13 ,кол.5.1 след сумиране =2.939.68лв. На ред 13 в колона 5.1 В таблица 2 сумата съответно е различна,защото 4.047.60 лв. разделено на 12 и разнесено за 12 месеца се засича, но е и различно от табл.1.

Какво пропускам,не трябва ли двете таблици да се еднакви, къде греша?
Как трябва да работя б табл.1, да делq на 12 или на 9 месеца?

Моля дайте мнение и ме поправете! Благодаря Ви!


Подаване на ГДД за земеделски производител без приходи

От 2011 година съм регистриран като земеделски производител. Подал съм Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, но не съм си плащал за този период осигуровките. Нямам никакви приходи, не съм получавал субсидии.

Трябва ли да подавам Годишна данъчна декларация и трябва ли преди това да си платя осигуровките?


Попълване на таблица 1 и 2 от ГДД

Работя на трудов договор в частна фирма , допълнително съм регистриран и упражнявам дейност като самоосигуряващо се лице /упражняващо свободна професия/ , а също работя на граждански договор към фирма за строителен надзор.През 2011г. имам доходи придобити и чрез упражняване на трите дейности.

  1. При попълване на колона 4 от таблици 1 и 2 , какъв доход трябва да се впише , като се има в предвид че дейността като самоосигуряващо се лице е упражнявана за по 3-4 дни в рамките на 4 месеца на годината ?
  2. В колона 5.3 - как става изчисляване на месечния доход , като се имат предвид причините по въпрос №1 и преди изчисляването им приспадат ли се признатите присъщи разходи за дейността?
  3. В колона 5.5 - вписваната сума е след приспадане на признатите присъщи разходи или цялата?

Още потребителски казуси по Попълване на годишната данъчна декларация, но с прилежащо експертно решение може да прегледате на ГДД.