Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Пейрол от Kreston BulMar

ТРЗ и Личен състав, Обработка на заплати (payroll)

Промените в ЗДДС

Годишна данъчна дакларация

Сайта Accounting-seminars.com продължава да издава видео семинари по най-актуалните за деня казуси от счетоводството, данъците и осигуряването. Темата, която вълнува всички от бранша в началото на годината е какви са значимите промени в данъчното и осигурителното законодателство, които ще влияят на ежедневната работа на счетоводителя.

Промените в ЗДДС

В настоящата презентация са подробно обсъдени новостите в ЗДДС ( Закона за данъка върху добавената стойност ), действащи от първи януари 2012 г., както и  една голяма част от най-актуалните съпътстващи нововъведения  в Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС). Поставен е акцент върху следните теми, подкрепен с примери:

  • Отпадането на ограничението на данъчната база
  • Сделките между свързаните лица
  • ДДС третирането на правото за строеж
  • Намаляването на ДДС ставката в хотелиерството с  9%
  • Какъв е специалният ред при облагане на маржа на туристическите услуги?

edit 2013.january:

статия за промените в ЗДДС за 2013-та от сайта за счетоводство.

Някои от обсъдените примери:

  • Съществува ли щета при освободена доставка? Цената на сделката по-ниска ли е от пазарната? Има право доставчикът на пълен данъчен кредит?
  • Как туроператорите могат да префактурират туристическа услуга, като прилагат общият ред?
  • Защо при изпускане на срока за задължителната регистрация по ЗДДС, НАП ще начислява ДДС и за услугите, които са получени със задължение за самоначисляване?
  • Българска фирма, която е  получател на  вид услуга от друга европейска държава и  плати авансово, задължено ли е да самоначисли ДДС?